TJÄNSTER

Trygga Hiss erbjuder följande tjänster:
Underhållsserivce

Genom att utföra löpande service regelbundet ser vi till att hissen får ett optimerat underhåll vilket gör att felfrekvensen minskar. Vi anpassar våra serivceavtal enligt kundens önskemål. Tillgång till jourtjänst finns dygnet runt.

Nödtelefoner & Trygghetssystem

Vi erbjuder installation och service av nödtelefoner samt sköter larmmottagningen till egen larmcentral, dygnet runt.

Reparationer

Vi utför alla typer av reparationer. När helst ett problem uppstår står vi till ert förfogande och åtgärdar exempelvis besiktningsanmärkningar. Vi tillhandahåller reservdelar till alla på marknade förekommande hissfabrikat.

Ombyggnation & Modernisering

Alla hissar slits och behöver förr eller senare rustas upp. För att uppfylla de nya kraven erbjuder vi utbyte av styrsystem och korgdörrar. Vi monterar energisnåla växellösa hissmaskiner och renoverar hisskorgar.


Vi levererar även kompletta paket för modernisering av hydraulhissar. Vi hjälper våra kunder att ta fram åtgärdsförslag och budgetunderlag för hissanläggningar, allt enligt kundens behov och önskemål.
Trygga Hiss i Stockholm AB   Box 90333   120 25 Stockholm   Felanmälan/Växel 08-798 92 00   E-post info@tryggahiss.se